Conductor's Corner – Torgnys tankar

Conductor's Corner – Torgnys tankar

About this blog

I den här bloggen, som är knuten till THWO:s webbplats, skriver jag då och då om musik från olika perspektiv. Det behöver inte handla om just Torgny Hanson Wind Orchestra, utan jag vill dela med mig av mina reflektioner kring musik över huvud taget, och gärna få del av andras synpunkter och tankar. Min förhoppning är att bloggen ska fungera som en mötesplats, där vi kan utbyta erfarenheter och funderingar, få inspiration och nya infallsvinklar, diskutera med ett fritt sinne, både hitta gemensamma nämnare och kanske utmana våra egna och andras idéer, utveckla tanketrådar och resonemang, och mötas i samförstånd. Välkommen hit!

In this blog, that is linked to the Torgny Hanson Wind Orchestra website, I will write every now and then about music, from different perspectives. Not necessarily about the THWO; I would rather like to share some reflections on music per se, and also to hear from other people about their opinions and thoughts on music, in the hope that the blog will be a meeting place for us to exchange experiences and thoughts, get inspiration and new perspectives, discuss things with an open mind, find common denominators and maybe challenge our own ideas and those of others, develop threads of thought and reasoning, and meet in an atmosphere of common understanding. Welcome to my blog!

Busy weekend

ConductingPosted by Torgny Tue, February 14, 2017 18:09:22
Busy weekend coming up. But inspiring conducting brassband repertoire by composers like Downie (Purcell Variations), Leidzen (Songs in the Heart) and smaller gems by Soderstrom and Heaton. Good to have a guest soloist as Kent Jonsson (cornet) from the Royal Opera. And also a symphony concert with Brahm's lovely 1st Serenade and Saint-Saën's Cello concerto.

  • Comments(0)//conductorscorner.thwo.se/#post2

Nytt år – A new year

ConductingPosted by Torgny Mon, January 16, 2017 10:03:45

2017. Nytt år, nya planer, nya uppgifter. Stimulerande och utmanande. Inspirerande förstås, men också ett mått av ångest......

2017. A new year, new plans, new tasks. Stimulating and challenging. Inspiring, of course, but there is also a certain degree of anxiety......

En rad av partitur ligger och väntar på mina ingående studier och strategiska tänkande. Ett brassband, en symfonisk blåsorkester samt en symfoniorkester med sammanlagt c:a 125 individer förväntar sig initiativ, engagemang, ledarskap, metodik och ett visst mått av konstnärskap. Hur ska jag kunna uppfylla att vara både en spjutspets som tar ledningen men också i dirigentrollen vara lyssnande, reflekterande, inkännande, samordnande och stimulerande?

A series of scores lie in front of me, waiting for intensive studies and strategic thinking.A brass band, a symphonic wind band and a symphony orchestra with a total of approximately 125 individuals are expecting initiative, commitment, leadership, methodology and a certain degree of artistry. How can I fulfill the expectations of being a spearhead and taking the lead, but at the same time being, in my role as a conductor, a listening, reflecting, sensing, coordinating and stimulating person?

Var hittar jag min drivkraft? I mötet och samarbetet med alla dessa musikanter, i fördjupandet i partituren och mötet med tonsättarna Saint-Saëns, Brahms, Heaton, Downie, Tjajkovskij, Prokofjev, Leidzén, Mendelssohn m fl? Eller är det själva slutmålet konserterna som är den egentliga drivkraften?

Where do I find my driving force? In the meeting and the cooperation with all these musicians, in the in-depth studies of scores and the meeting with composers Saint-Saëns, Brahms, Heaton, Downie, Tchaikovsky, Prokofieff, Leidzén, Mendelssohn and others? Or is it rather the end goal, i.e. each concert with the respective ensemble, that is the real driving force?

Vad jag säkert vet efter alla dessa år jag dirigerat olika orkestrar och ensembler är att vägen framåt på denna dirigentväg är kantad av ansträngning, oro, överraskningar, glädje, besvikelser, tillfredsställelse och återigen en pejling av mitt inre som musiker, dirigent, person och medmänniska.

What I do know with certainty after all these years that I have been conducting different orchestras, bands and ensembles is that the progress along the conductor’s road involves moments of effort, worry, surprise, joy, disappointment, satisfaction and once again introspection and investigation of the inner self: of myself as the musician, conductor, person and fellow human-being that I am.

Jag är kanske ensam inledningsvis men efterhand så ansluter fler och fler av vänner och medmusikanter på vägen framåt. Jag ser framåt, steg för steg.

I may feel lonely initially, but as we go, more and more friends and fellow musicians will join me along the road. I am looking ahead, step by step.


  • Comments(0)//conductorscorner.thwo.se/#post1

Sol, vind och vatten

THWOPosted by Torgny Wed, September 21, 2016 00:19:38

När man använder naturens ”Sol, vind och vatten” som utgångspunkt och ämne för repertoar för en konsert finner man direkt en mångfald av titlar på kompositioner och ”låtar” som passar in och blir spännande att sammanfoga.

I THWO:s konsertprogram har vi som idé att samla musikverk som på något sätt ”hör ihop”. Det har vi lyckats med även denna gång, tycker jag, och som dirigent känner jag det som en utmaning och inspiration att låta Gärdestad möta Wagner liksom att Nordatlantens karga natur och klimat sätts i kontrast till Themsens milt flytande resa genom det engelska landskapet.

Sol, vind och vatten betyder också värme, kyla, storm, stiltje, spänning och lugn.

T.H.  • Comments(1)//conductorscorner.thwo.se/#post0